'Ni estas la preferita popolo de Dio'. La hebreoj estis dirantanta dum ili estis destruantaj la murojn de Ĝerico kaj mortigantaj siajn abitantojn por obteni la 'Lando promesita' de la Dio de la armejojn1

'Gott mit uns' 2 estis skribita de la nazioj dum ili estis plenigantaj de gaso ciganojn rusojn  Polojn   Handycapped and hebrojn kaj ekzekutantoj infanojn maljunulojn virinojn, en multaj landoj de la mundo kiel en Marzabotto .

'Dio volas ĉi tion' krucistoj estis kriantaj dum ili iris  malvirgigi mortigi kaj priŝteli 'malfidelajn' ĉar  ne estis peko tio, liel diris unu papo.

En  la nomo  de Dio sacerdotoj benis armeojn de Pizzarro kaj  de Cortez financitaj de la  'plej katolika' reĝo de Espana, kioj mortigis malvirgigis kay priŝtelis la 'sovaĝojn'   de la grandaj  civilecojn  Azteka kaj Incas. 

'God by Our Side' 3 skribis  amerikoj  dum  bombardanta kaj rostantai per 'Napalm'  kaj 'Orange Agent'  la popolon de  VietNam, kulpa nur de ne voli ilian protekton kaj voli  decidi sian estonton.

'In God We Trust' 4  estas enskribita sur ĉia dolaro. (Estas tiu ĉi ilia Dio?.)

'En la nomo de Allah' la sinmortigaj atencistoj  sin eksplodigas mortigantaj la plej granda nombro de okazaj pasantoj.


Estas eble ke Dio estas ĉiam kun mortigistoj, krimulo,  ŝtelistoj kaj similaj?

Estas eble ke  Dio volas militojn inter siaj filojn, ĉar ĉiujĉiuj!,la homoj, kiel ĉiaj religioj diras, naskiĝas el Dio.

Se tiel estas tio signifas ke  Dio estas sadisto kaj  sadiko kaj skizofrenia.

Ne, estas krimuloj ke mensogas  kaj volas ke la alioj kredas ke ili estas pravaj.

Ni senmaskigu  ilin 

 Ĉesu militojn! Ĉiaj! Ne eksistas militoj pravaj


Notoj:  1) Ekzistas multaj lokoj kioin Dio povus promesi, sed lokon tiel malriĉan kaj dezertan li elektus ? Ni estus plej logika landon kiel  Italiujo, Grekujo  alta  Nilo  aŭ Brazilo, almenaŭ estis riĉaj kaj fruktodonaj. Aperas esti Dio avara. Plie povus elekti  sen aliaj homoj kiujn oni ne devus mortigi. 

        Sed estas io ne facile komprenebla,  
Hebreoj elfaligas rempaezonojn de 
Ĝerico  ĉirkaŭirantaj murojn kun Arkeo enhavanta tabelon de la 10 komandoj kaj en unu el tiaj estis enskribita  'Ne motigu' . Rio esti vera nur por hebreoj sed ne por la aliajn popolojn? Dio estas do rasisto?

Necesas diri ke ĉiaj religioj kiaj incias al malamo kaj al malestimo de la nekredantoj estas racistaj. La unika ke ne faras tion kaj neniam faris estas Budismo, sed tio ne okupiĝas pri Dio, ne estas temo por tio.

_ 2) 'Gott mit uns' trad. 'Dio kun ni'

_ 3) 'God by our side' trad 'Dio estas en nia flanko'

_4)' In God we Trust'   trad. 'Ni kredas en Dio'

Homepage

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.